ОЦ „Диалог“ предлага:
НАЧАЛЕН ЕТАП
– Индивидуални уроци по учебното съдържание с Даниела Станева
– Математика за състезания
– Английски език в малки групи за деца с Нели Тунева
– Подготовка за НВО в четвърти клас с Даниела Станева
– Възможна е и занималня
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
– Интензивни курсове по български език и литература за НВО в 7 клас с Цветелина Цветанова и други висококвалифицирани учители по български език
– Интензивни курсове по математика за НВО в 7 клас с Гергана Кръстева
– Подпомагаща подготовка в малки групи за 5, 6 клас по български език и математика
– Индивидуални уроци
– Възможна занималня за петокласници при записани над 5 ученици
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
– Интензивен курс по български език за Държавните зрелостни изпити в 12 клас с Цветелина Цветанова
– Интензивен курс за ДЗИ по математика
– Интензивен курс по химия за всички медицински специалности и ДЗИ с Милка Митева 11 и 12 клас
– Интензивен курс по биология за всички медицински специалности с Мариела Харизанова 11 и 12 клас
– Подготовка за НВО в 10 клас по български език и математика в малки групи
– Курс или индивидуална подготовка по изобразително изкуство, изготвяне на портфолио за всички специалности в областта на модата, дизайна, архитектурата и др.
– Подпомагаща подготовка в малки групи за 8, 9 клас по български език и математика

 Забележка: Възможност за курсове по химия и биология от 10 клас с умерена интензивност.

 ДЕТСКИ ПСИХОЛОГ Теодора Герганова
Психологически консултации на деца с емоционални и поведенчески затруднения и на техните родители относно коригиране на неприемливото поведение и възпитанието им
Индивидуална и групова работа с деца
Консултиране на деца в трудна възраст
Подпомагане на родители в общуването с децата им.

Свържете се с нас!